Asukoht


ALLIKA TÖÖSTUSPARK TALLINNA PIIRIL

Tallinna linna piiril, Paldiski mnt ääres, Harku teeristis asuv Allika Tööstuspark sobib keskkonda mittekahjustava tootmise, laonduse ja logistilise tegevuse tarbeks. See on sobiv paik lähedalasuvate Õismäe ja Astangu linnaosade ning Harku ja Saue valla elanike töökohaks. Vahetu piirnemine planeeritava Tallinna ringteega tõstab veelgi Allika Tööstuspargi väärtuslikkust. Olemas on kehtestatud detailplaneering, vajalikud teed ning tehnovõrgud.

Allika Tööstusparki kuulub 18 kinnistut kogusuurusega 26,7 ha ning ehitusaluse pinnaga üle 92 000 m².